Anlatı Ormanları: Yazarın Yolu

Etkinliğe Katıl

Dramaturji faaliyeti kurmaca olmayan metinlerle de yapılabilir mi? Aslında bütün metinler kurmaca mıdır? Bir dakika...Dramaturji nedir? 

Kurmaca olsun olmasın her metin bir anlatım stratejisi ile yazılır. Bu strateji okuyucu ile metin arasında anlam kavşakları oluşturur ve dramaturji faaliyeti bu kavşakları keşfetme süreci ile başlar. Metnin sağladığı anlam olanakları üzerine, okuyucu ile kurduğu iletişim biçimine, gerçeklikle olan ilişkisine bakılarak metnin görünen kısmından görünmeyen kısmına doğru bir yolculuğa çıkılır. Bir nevi mühendislik faaliyeti olan bu süreç, yazarlara kendi metinlerine dışarıdan bir gözle bakabilme ve metinleri geliştirebilme becerisi kazandırır. En nihayetinde amaç, yazarın kendi dilini oluşturabilmesini sağlamaktır. 

Atölyede dört hafta boyunca teori ve pratiğin beraber yürüdüğü bir süreç geçireceğiz. Umberto Eco’nun Anlatı Ormanları’nda gezinerek yeni biçimler deneyeceğiz, katılımcıların hali hazırda üzerine çalışmak istedikleri metinler ve örnek metinler( öykü, eleştiri yazısı, içerik, deneme vs.) üzerinden uygulamalı analizler yapacağız.

Çalışmalar yazma merakını derinleştirmek isteyen herkese açıktır. 


Atölye Yürütücüsü: Fulden Aytaç*

Atölye kontenjanı 15 kişi ile sınırlıdır.
Önceden kayıt yaptırılması gerekmektedir. 
Ücret: Dört hafta için toplam 100 TL’dir.
Kayıt/iletişim info@damdayiz.com

* İstanbul Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Mezunu. Öykü, oyun, şiir, eleştiri yazısı, reklam metini, içerik yazısı üzerine çalıştı. Yazarlık üzerine atölye eğitimleri aldı. Feminist Dramaturji üzerine Boğaziçi Üniversitesi’nde, hikaye oluşturma üzerine Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi’nde, drama üzerine çeşitli projeler içerisinde atölye çalışmaları yürüttü. Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama Bölümü, Dramatik Yazarlık alanında üstün başarı bursu ile lisansüstü eğitimine devam etmektedir.

GÖNDER